Tag: अपाङ्गता

विकासका लागि मानव अधिकार मुखि पद्धति

विकासका लागि मानव अधिकार मुखि पद्धति

दामोदर रेग्मी अपाङ्गता अधिकारकर्मी मानवलाई मानव भएर बाच्नकालागि चाहिने न्युनतम आधारहरुको समष्टिगत रुप नै मानव अधिकार हो । अधिकारको क्षेत्र ...

लोकप्रिय खबरहरु