Tag: मानब अधिकार

विकासका लागि मानव अधिकार मुखि पद्धति

विकासका लागि मानव अधिकार मुखि पद्धति

दामोदर रेग्मी अपाङ्गता अधिकारकर्मी मानवलाई मानव भएर बाच्नकालागि चाहिने न्युनतम आधारहरुको समष्टिगत रुप नै मानव अधिकार हो । अधिकारको क्षेत्र ...

लोकप्रिय खबरहरु