Tag: तालवेशि मावि

नेतृत्व गर्ने विद्यार्थीलाई नेतृत्व विकास तालिम

नेतृत्व गर्ने विद्यार्थीलाई नेतृत्व विकास तालिम

तालवेशी माध्यमिक विद्यालमा विद्यालयका नायक र सहनायक, कक्षा ६ देखि १० सम्मका सवै कक्षाका नायक, सहनायक , विद्यालयका विभिन्न क्लवहरुका ...

लोकप्रिय खबरहरु